Waterschap Brabantse Delta

Waterschap Brabantse Delta

Waterschap-Brabantse-Delta-2

Project:
NEN 3140 inspectie Brabantse Delta
Opdrachtgever:
Waterschap Brabantse delta
Opdracht:
NEN 3140 inspectie Brabantse Delta

Waterschappen beschermen tegen overstromingen, zuiveren afvalwater en zorgen voor de kwantiteit van oppervlaktewater en voor het waterpeil.
Waterschap Brabantse Delta wil de waterautoriteit zijn die integraal zorgt voor voldoende oppervlaktewater van goede kwaliteit en veiligheid tegen overstroming. Het is van belang dat de gebouwen en objecten van Brabantse Delta goed onderhouden worden. Wij werken samen met waterschap de Brabantse Delta samen om de veiligheid van de elektrische installaties inzichtelijk te hebben. Door middel van het uitvoeren van de NEN3140 inspecties aan ca. 500 gebouwen, rioolwaterzuiveringen, rioolgemalen, sluizen, bruggen, stuwen en overige objecten.