NEN 2580

Om tot een eenduidige bepaling van de oppervlakten en inhoud te komen is de NEN 2580 ontwikkeld. Aan de hand van deze norm kunnen wij voor u meetcertificaten vervaardigen. Onze rapporten worden opgesteld volgens de NTA 2581.

Meetkundige eenehden;
De norm definieert het bruto vloeroppervlak (BVO), gebruiksoppervlak (GO), het netto vloeroppervlak (NVO), tarraoppervlak (TO) en het verhuurbaar vloeroppervlak (VVO). In overleg met de opdrachtgever worden de gezamenlijke ruimten bepaald, welke als basis dienen voor de verrekening indien er meerdere huurders zijn. Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid om de bruto inhoud (BI) en de netto inhoud (NI) te bepalen, in de praktijk worden deze eenheden echter minder gebruikt.

Digitale onderleggers
Ten einde een goede meetstaat of certificaat te maken zal er goede (bij voorkeur digitale) onderlegger van het werk aanwezig moeten zijn. Indien deze niet voorhanden zijn kunnen wij deze voor u verzorgen.

Meetcertificaat;
Een meetcertificaat geeft u als opdrachtgever, een eenduidige en objectieve bepaling van de te hanteren oppervlakten welke onmisbaar zijn bij huurcontracten, kostenverdelingen en discussies met externe partijen.