Beheer & onderhoud

Binnen Pelmolen werken ervaren bouwkundigen, installatie-adviseurs en infrastructurele managers aan de oplossing van uw vraagstuk, vanuit onze integrale beheersgedachte willen wij opdrachtgevers vakkundig en onderbouwd adviseren op het gebied van beheer en onderhoud. Waarbij ontzorgen centraal staat.

Advies

Naast de deeladviezen zoals verwoord bij de deelgebieden Bouw, Installatie en Infra zijn wij in staat om u integraal te adviseren.

Duurzaamheid, Exploitatie, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen zijn geen loze kreten, vanuit onze visie is het mogelijk om dit concreet in te vullen, geheel afgestemd op uw organisatie.

Contracteren

Zoekt u als opdrachtgever een partner die u kan ondersteunen in het organiseren en contracteren van partijen, dan kan Pelmolen u hierbij ondersteunen. Naar gelang uw vraag kunnen wij incidenteel advies tot en met volledig beheer van uw object verzorgen. Heeft u interesse neem dan gerust contact op met een van onze adviseurs.

Vastgoed-scan

Pelmolen verzorgt voor u graag een Vastgoed-scan, deze stapsgewijze aanpak krijgt u niet alleen inzicht in het onderhoud maar ook in de exploitatie. Vanuit deze onderhoud- en exploitatiegedachte kunnen financiële kaders gecreëerd worden, welke de mogelijkheid bied om het bestaande vastgoed op te waarderen. Hierbij spelen de kernwoorden Duurzaamheid, MVO en Energie een leidende rol.

Vastgoed-scan geeft de mogelijkheid om duurzame meerjaren onderhoudsprognose met aanvullende aanvullende wensen van de opdrachtgever door te rekenen. Op deze wijze stellen we een rendabel businessmodel op, waarbij onderhoud en verbetering doorgevoerd worden. Pelmolen kan u hierbij ondersteunen vanaf initiatief tot en met de implementatie hiervan.

De Vastgoed-scan is een totaal plan waarbij naast duurzaam onderhoud ook naar overige wensen van een opdrachtgever gekeken wordt en prioriteiten gesteld worden. Ten einde tot een Plan van Aanpak te komen waarbij de opdrachtgever zoveel mogelijk ontzorgd wordt.

Fase 1
Doelstelling opdrachtgever (Programma Van Eisen).
Onderzoek naar beschikbare middelen.
Conditiemeting volgens NEN 2767.
EPA-U scan.
DMJOP opstellen.

Fase 2
Aan de hand van de resultaten komen tot mogelijke scenario's voor het project.
Het doorrekenen van de mogelijke scenario's.
Berekenen van de total cost of ownership.
Onderzoek naar terugverdientijden.

Fase 3
Formuleren van een Plan van Aanpak met de opdrachtgever.
Planningsafspraken met opdrachtgever.
Organisatievorm bepalen.

Fase 4
Projectteam samenstellen.
Uitwerken Plan van Aanpak.
Terugkoppeling opdrachtgever.

Fase 5
Uitvoering.
Directievoering en toezicht.

Fase 6
Nazorg.
Opstellen onderhoudscontracten.

Onze professionals kunnen uw vereniging van eigenaren ondersteunen in het administratieve en technische beheer van uw complex.