Conditiemeting NEN 2767

Instandhouden

Hoe wordt voorkomen dat de kwaliteit van een gebouw achteruitgaat?
Welke garanties zijn er omtrent de bedrijfszekerheid van het object?
En welke kosten zijn hiervoor aanvaardbaar?
Het zijn stuk voor stuk concrete vragen die spelen in de praktijk.
Het is van wezenlijk belang om op objectieve en structurele wijze inzicht te verkrijgen in de staat van onderhoud van een gebouw, en de installaties die hier deel van uitmaken.

Objectieve meting en rapportage

Hiervoor is een zogenaamde conditiebepaling ontwikkeld, vanuit de NEN 2767 wordt objectief en onafhankelijk op een genormeerde werkwijze een inspectie verricht, vanuit de inspectie vervaardigen wij een rapportage zoals deze is vastgelegd in de norm NEN 2767. Hierdoor ontstaat een compleet overzicht van alle aspecten die bij het onderhoudsbeheer een rol spelen.

BOEI

Binnen onze organisatie bestaat de mogelijkheid de conditiemeting verder uit te diepen volgens de BOEI methodiek
"De BOEI" is als methodiek in de vastgoedbranche steeds meer een begrip aan het worden als methodiek voor het integraal inspecteren van gebouwen en vastgoed. Vaak wordt de BOEI gezien als een uitbreiding op de reeds langer bekend zijnde NEN 2767. In uitvoering mag dit wel zo lijken, tenslotte zijn de conditieschaal van 1 tot en met 6 voor de verschillende aspecten herkenbaar, maar de filosofie die aan de BOEI ten grondslag ligt is in de basis anders.
Doel van de BOEI als methodiek is het toewerken naar een instandhoudingproces wat wordt georganiseerd op basis van integrale, efficiente en doelmatige afweging van diverse deelaspecten op het gebied van Brandveiligheid, Onderhoud, Energie en Installatietechniek"

Vanuit de conditiemeting bestaat de mogelijkheid om diverse scenario's door te rekenen.
Wenst u het vastgoed alleen in stand te houden of moet er vanuit uw organisatie bepaalde onderdelen in een bepaalde staat gehouden worden, om uw bedrijfszekerheid te waarborgen. Vanuit de conditiemeting kunnen de consequenties zichtbaar gemaakt worden, en doorgerekend in de MeerJarenOnderhouds Prognose.
Op deze wijze bestaat de mogelijkheid om strategisch verantwoord beheer te verrichten.