Topaz

Topaz

Project:
Meerjarenonderhoudsplanning op basis van NEN 2767
Opdrachtgever:
Topaz
Opdracht:
Meerjarenonderhoudsplanning

Naar aanleiding van de opdracht van Topaz hebben wij voor het vastgoed van Topaz een meerjarenonderhoudsplanning opgesteld. Hierdoor kreeg men een doordacht stuk gereedschap in handen waarmee de noodzakelijke investeringen inzichtelijk kunnen worden gemaakt.

Het betrof hier meerjarenonderhoudsplanningen gebaseerd op een ook door ons buraeu uitgevoerde inspectie op basis van de NEN 2767 (conditiemeting vastgoed) voor bouwkunde en technische installaties. Hierbij gaat het om diverse ouderenzorg en verpleeg- en behandelcentra met een omvang van 275m² tot 20.000m² BVO.

Door de door ons toegepaste software hiervoor kan Topaz diverse scenario’s en alternatieven eenvoudig door rekenen.

Topaz-gebouw