Als gevolg van het inspectiewerk heeft Pelmolen zeer veel praktische kennis in huis. Hierdoor weten we ook heel goed wat wel en niet functioneert en wat er wel of geen klachten oplevert. Doordat de inspecteurs steeds verder opgeleid worden om de inspecties te kunnen doen is het een kleine stap om advies te doen.
Ons motto hierbij is dan ook vaak;
Wij weten niet hoe het moet, maar wel hoe het niet moet!

Tijdens de inspecties hebben we al zeer veel fouten in de diverse installatie ontwerpen gezien met hun gevolgen. Dit is dan ook het startpunt voor het advieswerk. Dit advieswerk heeft o.a. betrekking op;

  • werktuigbouwkundige installaties
  • elektrotechnische installaties
  • Domotica en beveiliging
  • Duurzaamheid en circulair
  • beheer en onderhoud