Epa-u & maatwerkadvies

Een Energieprestatieadvies (EPA) is een maatwerkadvies dat u inzicht geeft in bouwkundige en installatietechnische verbetermaatregelen. De kwaliteit van het energieadvies is geborgd via onafhankelijke certificering op basis van een nationale beoordelingsrichtlijn.

EPA-maatwerkadvies
Een EPA-maatwerkadvies moet worden opgesteld door een gecertificeerde adviseur. Alle informatie over maatwerkadvies-adviseurs vindt u op de website van Meer met Minder.

Een EPA-maatwerkrapport biedt u:

  • een helder overzicht van de huidige energieprestatie van een gebouw;
  • inzicht in bouwkundige en installatietechnische verbetermaatregelen;
  • inzicht in de kosten, baten en terugverdientijden van deze maatregelen;
  • inzicht in de CO2-reductie door het uitvoeren van besparingsmaatregelen;
  • een goede basis voor overleg met de gemeente in het kader van de Wet milieubeheer.

Een verbeterde energieprestatie resulteert in een aanmerkelijk lagere energierekening, meer comfort, lagere milieubelasting, een gezonder binnenklimaat en lagere energiekosten (woonlasten/beheerskosten).