MJOP

Onderhoudskosten

Onderhoudskosten vormen een belangrijk onderdeel bij de exploitatie van onroerend goed. Het is een relevant vraagstuk voor alle direct betrokken partijen variërend van (potentiële) eigenaren, huurders, vastgoed beheerders tot aan exploitanten. Door de toegenomen complexiteit van gebouwen, technische installaties en wettelijke verplichtingen, wordt het echter steeds moeilijker de financiële middelen die nodig zijn voor onderhoudsdoeleinden exact vast te stellen. Daarnaast spelen financiële afwegingen voor vervangings- en moderniseringseisen een rol.

Het is dus van het grootste belang dat iedere organisatie een goed inzicht heeft in de onderhoudskosten en ook de te verwachten kosten op langere termijn. Vakkundige inspecties, rapportages en meerjaren onderhoudsprognoses zijn hierbij een onmisbaar stuk gereedschap.

Hiermee wordt het mogelijk gebouwen goed en efficiënt te beheren, de gebouw- en installatiekwaliteit te waarborgen, onderhoudsdoelstellingen te toetsen en financiële risico’s tot een minimum te beperken.

Meerjaren Onderhoudsplanning / Prognose

Al dan niet vanuit een conditiemeting kan door ons een meerjaren ondeerhoudsplanning gemaakt worden. Als een meerjaren onderhoudsplanning voor het eerst of na geruime tijd wordt opgesteld zijn de kosten in het eerste jaar vaak hoger dan gebruikelijk. In het eerste jaar worden de kosten zichtbaar gemaakt om tot een reguliere onderhoudsplanning te komen. De wordt ook wel de zogenaamde NULMETING genoemd.

Indien u als opdrachtgeve heeft gekozen om door ons een conditiemeting te laten uitvoeren kunnen wij samen met u scenario's opstellen om uw vastgoed in een bepaalde conditie te houden. Ook kunnen door ons meerdere scnario's worden doorgewerkt.

Duurzame Meerjaren onderhoudsplanning / Prognose;
Vanuit onze vise op duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen en exploitatiekosten vinden wij het belangrijk dat er niet alleen een MJOP vervaardigd wordt welke uitgaat van instandhouding maar een MJOP die aansluit bij uw organisatie.
Vanuit onze integrale denkwijze vinden wij dat er een Duurzame Meerjaren onderhoudsplanning opgesteld dient te worden.
Ons extra advies kan dan bestaan uit een energiescan, adviezen over Total Cost of Ownership maar ook maatregelen welke u als organisatie door wenst te voeren afgestemd op toekomstig onderhoud.
Wij denken dat een integraal advies een toegevoegde waarde heeft op het rendement van uw onderneming en de duurzaamheid van het object.

Pelmolen maakt gebruik van gediplomeerde en ervaren onderhoudsadviseurs en inspecteurs om u op deze wijze te voorzien van een deskundig advies.

Gebouw informatiesystemen

Op de makrt zijn meerdere gebouwbeheerssytemen beschikbaar, onze adviseurs en inspecteurs kunnen uw ondersteunen in de aanschaf, gebruik en onderhoud van deze systemen.

Het opzetten van een gebouwbeheersysteem vraagt nogal wat van uw organisatie, wij vinden het belangrijk dat dit vakkundig wordt gedaan en dat uw organisatie gewoon door moet kunnen functioneren. Pelmolen kan u hierbij ondersteunen.

Is uw tekenwerk niet bijgewerkt op de laatste situatie of heeft u behoefte om uw gebouwen te digitaliseren, Pelmolen dan dit voor u verzorgen. Deze digitale onderleggers kunnen door ons onderhouden worden, zodat u altijd over de meest actuele informatie beschikt.