BOEI

De BOEI is als methodiek in de vastgoedmarkt steeds meer een begrip aan het worden als methodiek voor het integraal inspecteren van gebouwen en vastgoed.

Vaak wordt de BOEI gezien als een uitbreiding op de reeds langer bekend zijnde NEN 2767. In uitvvoering mag dit wel zo lijken, tenslotte zijn de conditieschaal van 1 tot en met 6 voor de verschillende aspecten herkenbaar, maar de filosofie die aan de BOEI ten grondslag ligt is toch in basis anders.

Doel van de BOEI als methodiek is het toewerken naar een; Instandhoudingproces wat wordt georganiseerd op basis van integrale, efficiente en doelmatige afweging van diverse deelaspecten op het gebied van Brandveiligheid, Onderhoud, Energie en Installatietechniek