Conditiemeting NEN 2767

Onderhoudskosten vormen een belangrijk onderdeel bij de exploitatie van onroerend goed. Het is een relevant vraagstuk voor direct betrokken partijen variërend van (potentiële) eigenaren, huurders, vastgoed beheerders tot aan exploitanten. Door de toegenomen complexiteit van gebouwen, technische installaties en wettelijke verplichtingen, wordt het echter steeds moeilijker de financiële middelen die nodig zijn voor onderhoudsdoeleinden exact vast te stellen. Daarnaast spelen financiële afwegingen voor vervangings- en moderniseringseisen een rol.

Hoe wordt voorkomen dat de kwaliteit van een gebouw achteruitgaat?
Welke garanties zijn er omtrent de bedrijfszekerheid van de installaties?
En welke kosten zijn hiervoor aanvaardbaar?
Het zijn stuk voor stuk concrete vragen die spelen in de praktijk waarbij het allereerst van wezenlijk belang is om op objectieve en structurele wijze inzicht te verkrijgen in de staat van onderhoud van een gebouw en de installaties die er deel van uitmaken.

Om deze conditiebepaling objectief en onafhankelijk te kunnen uitvoeren is een genormeerde werkwijze opgesteld, welke is vastgelegd in de norm NEN 2767. Aan de hand van deze norm ontstaat bij een onderhoudsinspectie een compleet overzicht van alle aspecten die bij het onderhoudsbeheer een rol spelen. Hiermee wordt het mogelijk gebouwen goed en efficiënt te beheren, de gebouw- en installatiekwaliteit te waarborgen, onderhoudsdoelstellingen te toetsen en financiële risico’s tot een minimum te beperken.

Om deze conditiebepaling objectief en onafhankelijk te kunnen uitvoeren is een genormeerde werkwijze opgesteld, die is vastgelegd in de norm NEN 2767. Aan de hand van deze norm ontstaat bij een onderhoudsinspectie een compleet overzicht van alle aspecten die bij het onderhoudsbeheer een rol spelen. Hiermee wordt het mogelijk gebouwen goed en efficiënt te beheren, de gebouw- en installatiekwaliteit te waarborgen, onderhoudsdoelstellingen te toetsen en financiële risico’s tot een minimum te beperken.
Hierdoor ontstaat een compleet overzicht van alle aspecten die bij het onderhoudsbeheer een rol spelen.

Vanuit de conditiemeting bestaat de mogelijkheid om diverse scenario's door te rekenen.
Wenst u uw vastgoed alleen in stand te houden of vindu en uw organisatie dat bepaalde onderdelen in een bepaalde staat moeten worden gehouden om uw bedrijfszekerheid te waarborgen. Dan kan vanuit de conditiemeting de consequenties zichtbaar gemaakt worden en doorgerekend in de MeerJarenOnderhouds Prognose.
Op deze wijzij bestaat de mogelijkheid om stragisch maar ook verantwoord beheer op uw vastgoed te verrichten.