Binnen Pelmolen werken ervaren bouwkundigen aan de oplossing van uw vraagstuk, vanuit onze beheersgedachte proberen wij opdrachtgevers vakkundig en onderbouwd te adviseren op het gebied van beheer en onderhoud.

Bouwkosten

Een van de sterke punten van Pelmolen zijn onze bouwkostencalculaties, door deze te combineren met de ervaring op het gebied van beheer en onderhoud kunnen er kwalitatief analyses worden gemaakt van gebouwen en andere objecten.
Of het nu gaat om berekeningen van Total Cost of Ownership, terugverdientijden, adviezen in reserveringen en NCW berekeningen. Deze bijdragen zijn onmisbaar om tot verantwoorde adviezen/ besluitvorming te komen.
Hierdoor wordt een inhoudelijke verdieping gegeven aan de meest gangbare meerjarenonderhoudsbegrotingen.

Conditiemeting en Duurzame MJOP

Door de kennis van conditiemetingen en MJOP te combineren met de aanwezige inzichten met betrekking tot duurzaamheid met een energiescan kan er door Pelmolen op een zeer effectieve wijze een Duurzame MeerJarenOnderhoudsPlanning worden opgesteld.
Het geheel in lijn met de door het Agentschap NL opgestelde richtlijnen.

Conditiemeting NEN 2767

Hoe wordt voorkomen dat de kwaliteit van een gebouw achteruitgaat?
Welke garanties zijn er omtrent de bedrijfszekerheid van het ob...


Lees meer

MJOP

Onderhoudskosten vormen een belangrijk onderdeel bij de exploitatie van onroerend goed. Het is een relevant vraagstuk voor alle d... Lees meer

NEN 2580

Om tot een eenduidige bepaling van de oppervlakten en inhoud te komen is de NEN 2580 ontwikkeld. Aan de hand van deze norm kunnen ... Lees meer

Epa-u & maatwerkadvies

Een Energieprestatieadvies (EPA) is een maatwerkadvies dat u inzicht geeft in bouwkundige en installatietechnische verbetermaatreg... Lees meer