Nu het moment voor de Elektrische inspecties

29 juni 2021

Doordat veel werkplekken weer in gebruik worden genomen, nu de corona maatregelen verminderen, wordt het ook weer zaak om vanuit het oogpunt van arbo veiligheid de installaties te controleren op veiligheid. Dit kan door middel van de NEN3140 inspectie of de Scope 8 inspectie methodiek.
Omdat bij deze inspecties overlast ontstaat door het schakelen van de installaties ivm de noodzakelijke metingen kan het handig zijn deze inspecties nog deze zomer uit te voeren. De verwachting is dat na de vakantie periode de bezetting op de werkplek flink zal toenemen waardoor de overlast alleen maar groter wordt.

Mocht u de installaties nog gekeurd willen hebben, weet dan dat onze inspecteurs ook in de zomerperiode gewoon doorwerken, en een offerte zo is aangevraagd.