Inspectie CROW

Inspecties volgens de CROW methodiek op basis van de kwaliteitscatalogus openbare ruimte. Hiermee toetsen wij op welk kwaliteitsniveau het object dan wel het onderhoud van de openbare ruimte zich bevind. Via de methodiek van de schaalbanken met bijbehorende foto's en omschrijvingen kan controle op de uitvoering van beeldkwaliteitsbestekken plaats vinden.