Conditiemeting NEN 2767

De NEN 2767-4 Conditiemeting voor de Infrastructuur is ontwikkeld uit de norm voor de vastgoedsector waar deze reeds breed wordt toegepast. Het doel van de norm is ‘Het eenduidig en objectief vastleggen van de conditie van objecten, verhardingen en installaties. Dit door gebreken en de technische staat van objecten, verhardingen en installaties eenduidig vast te leggen. De methodiek dient subjectiviteit en inspecteursvariatie te minimaliseren.’ Binnen de Infra-wereld wordt de norm steeds meer genoemd als een goede aanvulling bij bestekken en bij 0-metingen. Ook biedt de NEN-norm de basis voor het verkrijgen van inzicht in onderhoudskosten en de meerjarenonderhoudsplanning.( MJOP)

Deze infra norm is toepasbaar binnen de vakdiciplines;

 • Civiele kunstwerken, zoals houten en stalen bruggen, viaducten, tunnels, sluizen, gemalen en vergelijkbare objecten
 • Waterbouw, zoals havens, oevers, damwanden, kribvakken, dammen
 • Cultuur en Terreinen, zoals groenvoorzieningen, grasvelden, bermen, bossen, bossages
 • Electro en Werktuigbouw, zoals VRI’s, ondergrondse infra, openbare verlichting, brug-stuw-sluis aandrijvingen, tunnelinstallaties, brug-Installaties, en dergelijke
 • Verhardingen, zoals rijkswegen, provinciale wegen, plaatselijke wegen (in samenspraak met CROW).

De NEN 2767-4 heeft de volgende kenmerken:

 • uniforme en wettelijk vastgestelde conditie meetmethode.
 • objectieve conditiemethodiek,
 • persoonsonafhankelijk
 • toepasbaar voor alle vakdisciplines (civiel, staal, wtb, electro, weg- en waterbouw, cultuur&groen),
 • universeel toegankelijk voor Opdrachtgever, Ingenieursbureau, Inspectiebedrijf en Opdrachtnemer,
 • toepasbaar voor kunstwerken en infrastructurele objecten,
 • ondersteunt bij het opstellen van een mee jaren onderhoudsplanning, (MJOP)
 • ondersteunt bij het opstellen onderhoudsbestekken,
 • ondersteunt bij overdragen verantwoordelijkheid,
 • ondersteunt bij de besturing van contracten.